Termeni si Conditii

1. Denumiri și termeni folosiți în prezenta notificare:

  • TAXI2000 – Sc. Millenium Taxi 2000 Ro s.r.l. sau orice alta societate către care aceasta a transferat marca sus numita.

  • PRESTATOR – orice entitate juridica autorizata pentru desfasurarea activitatii taxi în zona deservita care are un contract de dispecerizare încheiat cu TAXI2000, incluzand soferii taxi prezenti pe mașinile acestora.

  • CLIENT – orice persoana care a furnizat date personale către TAXI2000 prin intermediul dispeceratului, instalarii aplicației, folosirea formularelor online sau prin adresele de contact, chiar dacă aceasta acțiune nu s-a finalizat prin efectuarea unei curse taxi.

2. NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice TAXI2000 are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor CLIENTULUI este:

  • facilitarea operatiunilor de dispecerat taxi – transmiterea și urmarirea comenzilor

  • statistica

  • reclama, marketing și publicitate, numai pentru activitățile și aplicatiile proprii TAXI2000, doar prin e-mail și cu o frecventa de unul la 30 de zile, sau mai rar. Aceste mesaje pot include și mesaje legate de situații întâlnite în teren care consideram ca pot aduce prejudicii CLIENTULUI (ex. Taxiuri inscriptionate cu denumiri similare, etc.)

Sunteţi obligat(ă)1,2 să furnizaţi datele, acestea fiind necesare:

  1. Furnizarii serviciului solicitat (adresa și nume de identificare)

  2. Identificarii ulterioare a comenzii în scopul verificarilor solicitate de client (numar de telefon și/sau adresa e-mail)

  3. Comunicarilor legate de serviciile, schimbarea datelor de contact, ofertele și promotiile proprii TAXI2000 – marketing direct; acestea având o frecventa de unul la 30 de zile sau mai rar (adresa de e-mail)

Refuzul dvs. determină imposibilitatea furnizarii serviciului solicitat și/sau a standardului calitativ asociat acestuia, respectiv: imposibilitatea regasirii comenzii în istoric în caz de reclamatie, neidentificarea clientului la revenirea pentru comanda și, în consecinta, necesitatea ca acesta sa repete adresa completă și detaliile necesare șoferului pentru identificarea clientului.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: personalul TAXI2000 cu rol de dispecerizare, supervizare, informare clienți si administrare date au acces securizat integral la date (structurat pe nivele de acces), iar PRESTATORII au acces limitat la datele necesare efectuarii serviciului solicitat de client (nume și adresa).

Dacă NU doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de TAXI2000 (marketing) va trebui sa trimiteți un e-mail pe adresa datepersonale@taxi2000.ro care sa conțină numărul de telefon și eventual adresa de e-mail asociate datelor dumneavastra. De asemena puteți trimite cerere scrisa, datata și semnata pe adresa Millenium Taxi 2000 Ro, Strada Preciziei, nr. 11, sector 6, Bucuresti, Cod Postal: 62202. Cererea dumneavostra va fi solutionata în termen de 24h (exceptând weekendurile).

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor1,2. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa Millenium Taxi 2000 Ro, Strada Preciziei, nr. 11, sector 6, Bucuresti, Cod Postal: 62202, sau pe adresa de e-mail datepersonale@taxi2000.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

În cazul în care va adresati ulterior TAXI2000 prin apel către dispecerat, online sau prin intermediul aplicatiei pentru o noua comanda ce rezulta în reinregistrarea datelor dumneavoastră în sistemul nostru, va trebui sa înregistrați o noua cerere de excludere.

Datele dumneavoastră NU vor fi transferate în strainatate.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil pe adresa de e-mail: datepersonale@taxi2000.ro

_______________________________________________________________

Observaţie:

1. orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc.

2. orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

TAXI2000 își rezerva dreptul de a folosi mesajele clientilor (primite pe adresele de contact, în scris sau telefonic), partial sau integral, în cadrul site-ului online sau în cadrul altor materiale publicitare.

Eventualele dispute vor fi solutionate pe cale amiabila intre Taxi2000 si Client. Legea aplicabila este legea din Romania, iar instantele din Romania vor avea drept exclusiv de solutionare a oricaror conflicte sau dezacorduri intre Clienti si Taxi2000 ca urmare a folosirii site-ului, aplicatiilor sau a oricarui continut din acestea, conform acestor termeni si conditii.

Deși Taxi2000 asigura aplicarea tuturor masurilor de securitate a datelor, nu putem și trasi la raspundere pentru eventualele daune cauzate de atacuri cibernetice, virusi informatici sau indisponibiliatea temporara a serverelor web (site și aplicație).

3. Schimbarea acestui Acord


Taxi2000 isi rezerva dreptul de a modifica acesti termeni si conditii fara o notificare, de aceea te rugam sa verifici aceasta pagina frecvent. Termenii si conditiile modificate vor intra in vigoare doar in momentul in care sunt publicate pe website. In acest sens, pentru aplicatiile smartphone va fi necesar un update care va mentiona ca termenii si conditiile sunt actualizate. Continuarea instalarii, folosirii versiunii vechi sau actualizarii aplicatiei se considera a fi facuta cu luare la cunostinta a schimbarilor survenite la acesti termeni si conditii.